Bygget

posted in: Uncategorized | 0

Bygningen og dens utforming er inspirert av lek, ballspill, isflater og aktiviteter. Arkitekt Trond Martens har sett for seg et røft bygg som skal tåle litt juling fra viltre barn og ungdommer og kanskje også et spark i ny og ne fra en utøver etter en tapt kamp. Bygningen er tenkt oppført i prefabrikerte stål- og betongskonstruksjoner, med fasader utført i pussystem og med store glassfelt fra publikumsarealene i andre etasje. Innholdsmessig vil bygget bestå av fire garderober og en dommergarderobe samt kiosk i første etasje. I første etasje ligger også kanskje Konnerud idrettsparks viktigste rom; et stort kombinert oppholdsrom/skifterom/spiserom/varmestue med tilhørende toaletter som «alltid» skal være åpent for alle. I andre etasje er sekreteriat, kafeteria og en lounge lokalisert, alle med strålende utsikt mot spilleflatene utenfor.

Byggets omfang er ca 650 m2 fordelt 315 m2 i 1. etasje og ca. 330 m2 i 2. etasje. Idrettshuset er planlagt reist på kommunal eiendom i hjertet av Konnerud Idrettspark mellom den nye kunstisbanen og 7-er kunstgresset. Eier av bygget vil være Konnerud IL, men Drammen og Sande Kommune vil ha eierandeler av garderobene. Bygget et kalkulert til å koste 12 mkr hvorav 2 mkr per i dag ikke erpå plass, men hvor det har lagt planer for gjennomføring. Trygghet rundt finansiering er ekstremt viktig for en organisasjon tuftet på frivillighet og dugnad og spesielt når prosjektet er av slikt omfang. Finansiering er planlagt finansiert fra en rekke kilder:

• Tippemidler er den største kilden.
• Alle samfunnsnyttige Idrettsanlegg får alle mva kostnader refundert.
• Flere gavefond har bevilget penger til bygget allerede og vi håper at fremtiden også vil bringe flere. Sparebanken Øst bevilget blant annet 1,6 mkr til bygget høsten 2017 og har totalt sett bidratt med 1,85 mkr.
• Kommunal støtte siden kunstisanlegget er eid av Sande og Drammen kommune i felleskap og garderobene er en forlenging av dette.
• Betydelig dugnadsinnsats. Arkitekt og massiv prosjektdeltagelse er 100 % dugnad gir store kostnadsbesparelser
• Egenkapital fra fotball og bandy gruppene
• Sponsorprogram
• Folkefinansiering/kronerulling
• Andre kilder

 

Dersom alt går etter planen starter byggingen av idrettshuset i begynnelsen av mars 2018 med mål om å ferdigstille Idrettshuset innen utgangen av 2018.