Øystein Claussen-Julsrud – konstituert leder

Jan Erik Hansen

Kjell Einar Winge – Driftsansvarlig  tlf 992 99 352

Gitte Samuelsen – Kioskansvarlig tlf 459 00 832

Cicci Anderson

Per Olav Pettersen – Brannvernsleder tlf 932 55 893